Akupunktiokoulutus

Akupunktiokoulutus Kurssiohjelma Kurssiaikataulu Yhteystiedot

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen koulutuskeskus yhteistyössä Baihui ry:n kanssa järjestää 3,5 vuoden mittaisia akupunktiokoulutuksia Helsingissä ja Keski-Pohjaanmaan kansanopiston kanssa Kälviällä.

Koulutus sisältää kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion perusteet. Opetusohjelma pohjautuu sekä kiinalaisen lääketieteen akupunktiokoulutuksen ohjelmaan Kiinassa, että WHO:n hyväksymään akupunktiokoulutusohjelmaan.

______________

Helsingissä käynnissä olevat kurssit ovat alkaneet vuonna 2014 ja vuonna 2015, uusi kurssi on suunniteilla. Lisätietoja Helsingissä alkavasta kurssista: tero(at)tcm.fi


Viimeisin Keski-Pohjanmaan kansanopistolla alkanut kurssi alkoi 22.1 2016.

Lisätietoja osoitteesta: info.kansanopisto@kpedu.fi tai 040-8085035 http://www.kpedu.fi/koulutukset/kansanopisto/l4014-akupunktiohoitaja-kiinalaisen-l%C3%A4%C3%A4ketieteen-ja-akupunktion-perusteet


UUSI KURSSIPAIKKA Helsingin kurssilla! Olemme saaneet uudet ja avarat opetustilat viihtyisästä Eheys-keskuksesta ks.http://www.eheys.fi/yhteystiedot-ja-ajo-ohjeet

____________

Viimeisin kätilöille suunnattu kurssi "Akupunktio synnytyskivun hoidossa" on alkanut 23.10 2014. Mikäli olet kätilönä kiinnostunut kurssista, voit olla yhteydessä Keski-Pohjanmaan kansanopistoon.

Historiaa

Kiinalainen lääketiede on oppi ihmisestä ja sen juuret ovat kaukana historiassa. Jo yli kaksi tuhatta vuotta sitten sen teoriat muodostivat eheän kokonaisuuden ja hoitokeinot olivat hienostuneita ja pitkälle kehittyneitä. Kyse ei kuitenkaan ole mistään muinaismuistosta, vaan kiinalaisen lääketieteen teorioita on kehitetty, uudistettu ja tarkennettu kautta aikojen nykypäiviin saakka. Tänä päivänä käsissämme on elävä lääketieteen ala, jolla on paljon annettavaa osana terveydenhuoltoamme.

Akupunktio on Kiinan ulkopuolella käytetyin kiinalaisen lääketieteen hoitomuodoista. Hoito perustuu aina potilaalle tehtyyn tutkimukseen, jonka pohjalta kulloinkin käytettävät akupunktiopisteet ja pistotekniikat valitaan. Vaikka akupunktiota on Suomessa perinteisesti käytetty lähinnä erilaisten kiputilojen hoitamiseen on sen käyttöalue todellisuudessa huomattavasti laajempi. Ihmisen omaa puolustuskykyä vahvistavana se tehoaa hyvin mm. moniin tulehdustauteihin, joiden hoitamiseen koululääketieteellä ei toistaiseksi ole keinoja. Tämän lisäksi esimerkiksi monet elimistön toiminnalliset häiriöt reagoivat hyvin akupunktiohoitoon.

Kaikenkaikkiaan akupunktio on tehokas koululääketiedettä täydentävä hoitomuoto, jolla on toivottavasti tulevaisuudessa tärkeä rooli myös julkisessa terveydenhuollossa.

Koulutuksen sisältö

Akupunktiokoulutuksen keskeisiä aihealueita ovat kiinalaisen lääketieteen perusteoriat. Filosofisen pohjan luovat yin/yang- sekä viiden elementin teoriat. Kiinalaisella lääketieteellä on myös tarkka oppi ihmiselimistön fysiologiasta, zangfu ja jingluo teoriat, jotka kuvaavat mitä elimistössä tapahtuu ja miksi. Näiden lisäksi on kiinalaisessa lääketieteessä oma oppinsa tautien synnystä ja kehittymisestä sekä monipuoliset diagnosointi-menetelmät. Akupunktion osalta opiskellaan kanava- ja pisteoppi, erilaiset pistotekniikat sekä tautien hoito.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta kurssijaksojen välillä sekä harjoittelusta omalla ajalla. Lähiopetusviikonloppuja on Helsingissä järjestettävässä koulutuksessa yhteensä 35. Keskimäärin vuodessa on 10 lähiopetusjaksoa.

Koulutukseen sisältyy kliinisiä harjoituksia ja lopputentti.

Haku Helsingissä syksyllä 2015 alkavaan akupunktiokoulutukseen on päättynyt. Tietoa seuraavasta Helsingissä järjestettävästä kurssista voi kysellä sähköisesti tero(at)tcm.fi tai puhelimitse 044-0426042.

Opetus

Kiinalaisen lääketieteen koulutuskeskuksen järjestämissä akupunktiokoulutuksissa käytetään keskustelevaa ja oppilasta mahdollisimman paljon osallistavaa opetusmetodia. Kuten muillakin tieteenaloilla myös kiinalaista lääketiedettä opiskeltaessa on tärkeää ajatella itsenäisesti ja olla terveen kriittinen kuulemaansa ja oppimaansa kohtaan. Väittely ei ole pahasta vaan virkistää ja luo parhaimmillaan uusia oivalluksia. Akupunktiohoidon antaminen oikein vaatii myös hyvän neulankäsittelytaidon ja -pistämisen osaamista. Siksi koulutuksessamme aletaan harjoittelemaan neulankäyttöä jo heti ensimmäisestä kurssipäivästä alkaen -Harjoittelu tekee mestarin ja mestari harjoittelee aina.

Kurssin pääopettaja Tero Inkeri on saanut oppinsa Baihui ry:ssä opettaneen pitkänlinjan akupunktiontekijän Antti Raution (Lin Lanchen) koulutuksissa ja työharjoitteluissa professori Han:n opissa Pekingin yliopistollisessa sairaalassa. Nyt alkava kurssi on hänen yhdestoista kurssinsa opettajana. Opiskelijat Helsingissä ja Kälviällä ovat olleet pääasiassa erittäin tyytyväisiä saamaansa opetukseen. Ks.`Oppilaskokemuksia´ kurssiohjelma-valikon lopusta!

Opiskelua harkitsevat ovat halutessaan lämpimästi tervetulleita myös klinikalle akupunktihoitoon http://akupunktioklinikka.fi . Ajanvaraus puhelimitse 044-0426042 tai sähköpostitse tero(at)tcm.fi Myös kurssille Helsingissä ja Kälviällä on mahdollista päästä kurssipotilaaksi, tässä asiassa yhteydenotot sähköpostitse.

Lisätietoja Helsingissä järjestettävästä kurssista:

Akupunktioklinikka Tero Inkeri, Iso Roobertinkatu 41 A 2, 00120 Helsinki tai tero(at)tcm.fi
Puhelimitse: 044-0426042

Lisätietoja Kälviällä vuonna 2016 alkavasta kurssista osoitteesta: info.kansanopisto@kpedu.fi tai 040-8085035 http://www.kpedu.fi/kansanopisto


Kätilöopistolla on alkanut kätilöiden akupunktiokoulutus syyskuussa 2012.