Recent Changes - Search:

Akupunktiokoulutus Kurssiohjelma Kurssiaikataulu Yhteystiedot

Attach:logo.gif

Akupunktiokoulutus

Perinteisen Kiinalaisen Lääketieteen Koulutuskeskus järjestää yhteistyössä Akupunktioammattilaiset ry:n (ent.Baihui ry) https://akupunktioammattilaiset.fi kanssa perinteisen kiinalaisen lääketieteen 3,5 vuotta kestäviä koulutuksia Helsingissä ja Kälviällä. PKLKK on kouluttanut myös kätilöitä Kätilöopiston opetussairaalassa ja Keski-Pohjanmaalla ”Akupunktio synnytyskivun lievityksessä” kursseilla. Tällä hetkellä kurssit ovat käynnissä Turun yliopistollisessa sairaalassa ja Lohjan sairaalassa. 3,5 vuoden koulutusohjelma perustuu kiinalaisen lääketieteen koulutusohjelmaan Kiinan yliopistoissa sekä WHO:n antamiin suosituksiin.

Seuraava AKUPUNKTIOKOULUTUS alkaa helmikuussa 2023, lisätietoja seija.prittinen@kpedu.fi p. 040 808 5035

Viimeisin perinteisen kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion koulutus on alkanut Keski-Pohjanmaan opistolla 4.10 2019, KURSSI ON TÄYNNÄ, KYSY UUDESTA KURSSISTA !

Lisätietoa 9.10 2020 alkavasta koulutuksesta:

https://www.kpedu.fi/hakijalle/koulutustarjonta Akupunktiokoulutus löytyy kun valitset koulutusalaksi Sosiaali ja terveysala

Suora linkki koulutuksen sivuille löytyy täältä: https://akupunktioammattilaiset.fi/koulutus/akupunktiokoulut/tero-inkeri/

Helsingin seuraava kurssi on suunnitteilla. Lisätietoja: tero@tcm.fi

Historiaa

Kiinalainen lääketiede on oppi ihmisestä ja sen juuret ovat kaukana historiassa. Jo yli 2000 vuotta sitten sen teoriat muodostivat eheän kokonaisuuden ja hoitokeinot olivat hienostuneita ja pitkälle kehittyneitä. Kyse ei kuitenkaan ole mistään muinaismuistosta, vaan kiinalaisen lääketieteen teorioita on kehitetty, uudistettu ja tarkennettu kautta aikojen nykypäiviin saakka. Tänä päivänä käsissämme on elävä lääketieteen ala, jolla on paljon annettavaa osana terveydenhuoltoamme.

Akupunktio on Kiinan ulkopuolella käytetyin kiinalaisen lääketieteen hoitomuodoista. Hoito perustuu potilaalle tehtyyn tutkimukseen, jonka pohjalta kulloinkin käytettävät akupunktiopisteet ja pistotekniikat valitaan. Vaikka akupunktiota on Suomessa perinteisesti käytetty lähinnä erilaisten kiputilojen hoitamiseen, on sen käyttöalue todellisuudessa huomattavasti laajempi. Ihmisen omaa puolustuskykyä vahvistavana se tehoaa hyvin mm. moniin tulehdustauteihin, joiden hoitamiseen koululääketieteellä ei välttämättä ole mitään keinoja. Kaiken kaikkiaan akupunktio on tehokas koululääketiedettä täydentävä hoitomuoto, jolla on toivottavasti tulevaisuudessa tärkeä rooli myös julkisessa terveydenhuollossa. Koulutus antaa valmiudet ammattimaiseen akupunktiohoitotyön harjoittamiseen.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

Kiinalainen ideologinen ajattelu ja peruskäsitteistö

Kiinalaisen lääketieteen perusteoriat

Diagnostiikka

Akupunktio, moksibustio ja kuppaus

Runsaasti käytännönharjoittelua

....

Kurssin opettajana on pitkään kouluttajana ja akupunktionharjoittajana työskennellyt akupunktioammattilainen Tero Inkeri. Nyt alkava koulutus on hänen viidestoista 3,5vuoden pituinen koulutus. Tero on saanut oppinsa Baihuissa vaikuttavalta Antti Rautiolta (Lin Lachen) sekä työharjoittelussa Pekingin yliopistollisessa sairaalassa professori ja akupunktiomestari Han opissa. Vuonna 2015 tehdyn kartoituksen "Tietoja Suomessa annetusta perinteisen kiinalaisen lääketieteen opetuksesta" mukaan Tero Inkeri oli kouluttanut 3,5 -vuotisilla peruskursseillaan noin joka viidennen akupunktiota käyttävän ammattilaisen. Saman kartoituksen mukaan Tero oli koulututtanut kolmanneksen kaikista Suomessa lyhytkurssin käyneistä terveysalan ammattilaisista Helsingin Kätilöopiston järjestämillä täydennyskoulutuskursseilla. Tero on Suomen kokenein kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion opettaja.

Terolle opetuksessa on tärkeää perusteellisuus, hauskuus ja käytännönläheisyys: oikeaa pistotekniikkaa aletaan harjoittelemaan jo heti kurssin alussa. Akupunktioneulan pistäminen on ennen kaikkea käsityötaito. Neulanpiston ei kuulu tuntua juurikaan ihossa mutta ihon läpäisemisen jälkeen akupunktioammattilainen pyrkii löytämään nk.akupunktiotuntemuksen. Harjoitus tekee tässäkin asiassa mestarin ja mestari harjoittelee aina. Opetusmetodina suosimme osallistavaa oppimista, ymmärryksen syntymiseksi on tärkeä osata myös kyseenalaista asioita ja kysyä silloin jos jotain ei ymmärrä.

Koulutuksesta kiinnostuneet ovat myös lämpimästi tervetulleita akupunktiohoitoon Helsingin klinikalle, Läntinen Brahenkatu 6, ajanvaraus: 044-0426042 tai Kälviän opistolle. Klinikalla ei ole välttämättä aikaa keskustella koulutuksen sisällöstä mutta hoidossa saa hyvän kuvan Teron tekemästä akupunktiosta. Jos haluat keskustella koulutuksen sisällöstä voit olla yhteydessä s.postitse tero@tcm.fi tai puhelimitse 044-0426042/Tero.

Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Keskipohjanmaan koulutuskuntayhtymän asiantuntijoiden ja Akupunktioammattilaiset Ry:n kanssa. Tarjoamme laajan koulutuksen ainoana Suomessa virallisessa oppimisympäristössä. Kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion perusteet-koulutuksen laajuus on 104 opintopistettä, länsimaisen lääketiteen kanssa 134 op. Länsimaisen lääketiede voidaan tunnustaa aiempien opintojen perusteella.

Perinteinen kiinalainen lääketiede on eheä oppi ihmisestä, eikä sitä voi käsittää "oman mielensä mukaan" tai vain tietyt asiat valikoiden. 3,5 vuotta kestävässä peruskoulutuksessa olemme todenneet parhaaksi koulutusmuodoksi yhden opettajan mallin. Tällöin kokonaisuus pysyy parhaiten kasassa ja opiskelija saa mahdollisimman selkeän ja vakaan perustan kiinalaisen lääketieteen osaamiselle.

Peruskoulutuksen jälkeen akupunktioammattilaisia kannustetaan osallistumaan täydennys- ja jatkokoulutuksiin joita Akupunktioammattilaiset Ry säännöllisesti järjestää.

Opiskelija opiskelee koko peruskoulutuksen ajan samassa ryhmässä, samojen tutuksi tulevien opiskelijakolleegoiden kanssa. Yhteisöllisyys on yksi painopisteistämme ja olemme huomanneet sen tukevat selvästi oppimista koko koulutuksen ajan. Koulutuksemme ei siis koostu moduleista vaan on yksi yhtenäinen kokonaisuus. On toki harvinaista, että yksi opettaja pystyy koko kokonaisuuden hallitsemaan mutta meillä on opiskelijapalautteen perusteella ilo näyttää tämä toteen.

Teron oppilaat ovat olleet pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä saamaansa opetukseen. Alla eri kursseille osallistuneet entiset ja nykyiset opiskelijat kertovat näkemyksiään koulutuksesta:

Antero: Hakeuduin opiskelemaan perinteistä kiinalaista lääketiedettä Tero Inkerin oppiin, koska koin tarvitsevani tukea aloittamalleni omatoimiselle opiskelulle. Olen erittäin tyytyväinen, että satuin valitsemaan Teron koulutuksen, sillä koen saaneeni tärkeän perustan aihealueeseen. Koulutuksen rakenne ja Teron opetustyyli ovat mielestäni poikkeuksellisia ja ne sopivat erinomaisesti näinkin laajan aihepiirin opetukseen kuin mitä kiinalainen lääketiede on. Tero opettaa kiinalaista lääketiedettä hämmästyttävän kansantajuisesti, mikä kertoo mielestäni hänen syvällisestä ymmärryksestä opettamastaan aiheesta. Opetustyylin vahvuuksia ovat opetuksen eteneminen joustavasti ryhmän tarpeet huomioiden, keskusteleva ja esimerkkeihin pohjautuva opetustyyli sekä Teron esimerkillään luoma kannustus pohtia asioita monelta kantilta, oppia itsestään ja ympäristöä havainnoimalla. Opetustyylin joustavuus voi olla joskus pois järjestelmällisyydestä, mikä voi eri persoonallisuuksille olla tukeva tai rajoittava piirre. Koulutus tukee hyvin akupunktiohoidossa kehittymistä varhaisella neulan käsittelyn opettelulla sekä turvallisista ja samalla tehokkaista tekniikoista aloittamalla. Näistä edetään tasaisesti, mutta opiskelijoiden innostustakin tukien, kohti kehittyneempää neulankäsittelytaitoa ja syvällisempää ymmärrystä hoitamisesta. Olenkin pystynyt hyödyntämään akupunktiota fysioterapeuttina työskennellessäni käytännössä koko koulutuksen ajan. Henkilökohtaisen kokemukseni perusteella koen, että kiinalaisesta lääketieteestä ja akupunktiosta kiinnostuneet voivat saada Teron elävässä ja inspiroivassa opetuksessa erittäin hyvän pohjan ja tuen aiheen opiskeluun. Teron koulutuksessa voit oppia kokonaisvaltaisesti ihmisestä ja ihmisyydestä sekä maailmasta, jossa me elämme.

Antero Uimonen, Fysioterapeutti, Jyväskylä

...

Emeliina:

”Tero on opettajana intensiivinen, ja todellakin sisällä siinä mitä opettaa. Koen opetustyylin, jossa oppilasta opetetaan itse ajattelemaan erittäin inspiroivana. Kertausta on paljon, joten oppiminen ei ole pelkän opiskelijan oman aktiivisuuden varassa, toisin kuin monessa muussa koulussa. Kurssilla käydään paljon läpi todellisia hoitokokemuksia, potilaskohtaamisia, sekä oppilaiden esittämiä ongelmia niitä avaten kiinalaisen lääketieteen hoidollisesta näkökulmasta. Kurssilla opetellaan neulan käyttöä alusta asti, mikä on mielestäni äärimmäisen tärkeää. Oikeanlaista pistotekniikkaa harjoitellaan koko kurssin ajan, joka takaa sen, että oppilas kehittyy huimasti kädentaidoltaan jo ennen valmistumista."

Emeliina Kaukolinna, Opiskelija v.2015 alkaneella kurssilla

...

Hanna: Tilanteeni oli poikkeuksellinen. Olen näkövammainen ja yksikään koulu ei huolinut minua ensimmäisellä soittokierroksella oppilaakseen. Aloitin sitten opiskeluni Kiinassa 5 viikon (160 oppituntia + harjoittelu) intensiivisellä jaksolla. Taloudellisesti en pystynyt kuitenkaan jatkamaan Kiinan opintojani, koska avustajan vuoksi minulle olisi tullut tuplakulut. Tein uuden soittokierroksen ja Baihuista minut ohjattiin keskustelemaan suoraan Tero Inkerin kanssa. Hetken keskusteltuamme ja kerrottuani kuinka Kiinassa pistosta opetettiin, Tero totesi "no niinhän joka tapauksessa olisin opettanut". Hän siis hyväksyi minut oppilaakseen.

Jännitin aluksi, koska minulle oli jo selvinnyt että Kiinassa oppimani TCM poikkesi monessa suhteessa länsimaissa suosion saaneista muodoista. Kiinassa TCM oli puhtaasti yksi lääketieteen muoto ja hyvin integratiivisessa käytössä länsimaisen lääketieteen kanssa. Pelkäsin että opetus olisi lähempänä Länsimaisista muodoista joko länsimaiseen lääketieteeseen sovellettua akupunktiota tai vanhoihin uskomuksiin ja uskontoihin sidottua muotoa. Helpotukseni oli suuri kun heti aluksi Tero teki selväksi, että tämä on lääketiedettä eikä tähän kuulu mitkään yliluonnolliset , henget tai käsittämättömät energiavirrat.

Opettajana Tero on poikkeuksellinen persoonallisuus. Hänen intensiteettinsä opetukseen on niin voimakas, että aluksi tuntui lähes läkähdyttävältä. Tiedon valtava vyöry pisti pään sekaisin! Hän toistaa kuitenkin asiat niin moneen kertaan, että vaikka aluksi tuntui että uutta asiaa tuli valtavasti, niin joka kerralla ne aukeavat paremmin ja paremmin ja joka kerta Tero syventää asiaa hieman lisää. Teron intensiivinen opetustapa ei anna myöskään tilaisuutta hetkeksikään herpaantua opetuksen seuraamisesta. Tunneilla siis todellakin oppii! Se mitä arvostan suuresti on että pistämisen tekniikan opiskelu aloitettiin heti ja heti saimme myös ensimmäiset pisteet ihmisestä, johon on turvallista ja melko kivutonta aloittaa harjoittelu. Tämä on hälventänyt hyvin pistämisen pelkoa ja epävarmuutta omasta kyvystään pistää juuri oikein.

Puolentoista vuoden opiskelun jälkeen tunnen jo voivani hoitaa hyvin tuloksin asiakkaitani. Terolta saatu tuki ja asiakastapausten läpikäyminen yhdessä ja hoitojen pohtiminen ovat olleet osa tehokasta oppimista. Teron tiedon ja osaamisen määrä on täysin käsittämätöntä ja intohimo millä hän alaansa suhtautuu on ihailtavaa. Kenelle sitten suosittelisin Teron kursseja? Sinulle, joka todellakin haluat oppia akupunktiota, saada hyviä hoitotuloksia jo ensimmäisen vuoden aikana ja joka et etsi mystiikkaa akupunktiosta.

Vilpittömästi kiitollisena tähän asti saamastani opetuksesta ja tulevaa kahta vuotta innolla odottaen.

Hanna Nieminen

...

Ulla: Teron pitämä akukurssi on vastannut odotuksiani kurssien suhteen täysin ja monasti enemmänkin! Heti ekalla kurssilla saimme vinkkejä ja kokemuksia akupunktiosta ja akuneulojen käytöstä. Tämä oli se seikka joka ns."imi" mukaansa TÄYSIN ! Kurssivkonloput ovat sopivasti kerran kk:ssa , täten akupunktiokoulutus on mahdollista suorittaa työn ohessakin!

Kurssilla olemme hoitaneet toisiamme, sen mukaisesti mitä Tero on meille opettanut. Teron opetuksesta huokuu tietämys, oivallus, viisaus ja osaaminen. Teron tietämyksellä ja oivalluksella oppii yhdellä neulalla hoitamaan esim. kahta eri pistettä samanaikaisesti.

Itse olen käynyt lisäksi Terolla akupunktiohoidossa, joten olen itse henkilökohtaisesti saanut kokea, että neulahoito todellakin toimii!! Kurssilaisena hoitotilanteessa myöskin oppii.

Teron opeilla olen akupunktiota tehnyt läheisilleni onnistuneesti! Tämä tuli todistetuksi kun 6:n viikon aikana tein asiakkaalle 8 hoitokertaa. Asiakkaalla oli todettu silmissä harmaakaihi ja näkökyky silmälääkärin tarkastuksessa 0.5 molemmissa silmissä. Perussairauksina lisäksi II tyypin tablettihoitoinen diabetes ja verenpainetauti. Hoitojen jälkeen diabetes ja verenpainelääkitystä sai vähentää puolella ja silmien näkökyky parani 1.0 ja 0.8 :aan.

Näin 3,5 vuoden koulutus tuotti tuloksia asiakkaalle ja minulle itselleni työn iloa!

Akupunktioterveisin Ulla Alanen, Jalasjärvi, 0500 366920

....

Sami: Aloitin omat opiskeluni PKLKK:ssa vuonna 2016, ja olen ollut erittäin tyytyväinen opetuksen tasoon! Työkseni toimin osteopaattina, ja näen päivittäin erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia, neurologisia sairauksia sekä akuutteja vammoja. Hakeuduin aluksi koulutukseen sen vuoksi, että saisin hieman uusia työkaluja vastaanotolleni. En kuitenkaan osannut odottaa, että akupunktiosta tulisi niin suuri osa omaa työtäni! Akupunktio on tehokas hoitomuoto, mitä käytetään yhä enemmän ja enemmän yleisessä terveydenhuollossa. Koulutuksessa ei kuitenkaan keskitytä ainoastaan akupunktioon vaan koulussa käydään kattavasti läpi kaikki kiinalaisen lääketieteen osa-alueet. Kiinalaisen lääketieteen teorian omaksuminen vaatii kuuntelemista, kärsivällisyyttä ja ennen kaikkea omaa miettimistä ja pohdintaa. Teoriana kiinalainen lääketiede on kuitenkin niin paljon erilaisempi, kuin mitä länsimainen lääketiede. Opettajana Tero on erittäin pätevä! Tero osaa selittää asiat helposti ymmärrettävässä muodossa, ja tuoda uusia näkemyksiä eri näkökulmista. Mikä tärkeintä, Tero toimii päivittäin kliinisessa työssä omalla klinikallaan, mikä takaa sen että tieto on jatkuvasti kehittyvää ja käytännössä hyväksi todettua. Koulutusta voin suositella kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kiinalaisesta lääketieteestä, muiden hoitamisesta ja auttamisesta sekä niille jotka haluavat uusia työkaluja nykyiseen työhönsä.

Sami Väyrynen, Orientoituva Osteopaatti, Seinäjoki

.....

Juha:

MOI!

Kiinnostus akupunktioon tuli oman harrastuksen kautta, jossa käytetään akupunktiopisteitä kipua tuotettaessa ja rentoutukseen. Netistä etsin akupunktiokoulutusta mikä olisi minua lähellä (kajaani), eikä kaikki kaukana etelässä. Olen hieman epäileväinen ihminen, mutta odotukseni on saada joitakin hoitotuloksia akupunktion avulla. Toteutuminen on ollut hoidoissa yllättävä eli todella hyvä noin 90% potilaista on saanut apua vaivoihin. Tunnelma koulutuksessa on loistava! Akupunktiosta hyöty on, että ajattelen asioita erinlailla ja monesta eri näkökulmasta. Oma ja muiden elämänlaatu on parantunut akupunktiolla eli hoidot on toimineet. Suosittelen akupunktiokoulutusta kaikille.

T: Juha Korpinen

.....

Anne: Vaihtoehtohoidot kiinnostavat minua, ja näin paikallislehdessä ilmoituksen shiatsuterapeuttikoulutuksesta. Sanottu ja tehty valmistuin shiatsuhoitajaksi 2006 Kälviän kulttuuriopiston järjestämältä kurssilta joka kesti n. 1,5 vuotta, kurssi suoritettiin samaan malliin kuin tämä akupunktiokoulutuskin, n. 1 viikonloppu kuukaudessa lähiopiskelua, ja sitten itsenäistä harjoittelua. Shiatsukoulutuksessa käytiin läpi kiinalaisen lääketieteen alkeita, ja jo silloin alkoi kiinnostaa mahdollisesti akupunktiokoulutukseen osallistuminen. 1,5 vuoden opiskelu ei oikein antanut niin selkeää kuvaa kiinalaisesta lääketieteestä ja pisteiden käytöstä kuin olisin halunnut. Aika ei kuitenkaan ollut otollinen ensimmäiseen Kälviällä järjestettyyn akupunktiokoulutukseen osallistumiseen, vaan aloitin opiskelun vuonna  2009 ja tarkoitus olisi valmistua keväällä 2012. Opiskelun aloittaminen oli helppoa, tunsin opiston jo ennestään ja tiesin, että tällainen opiskelutahti sopii minulle. Olen ollut koulutukseen tyytyväinen, Tero osaa opettaa järkeenkäyvästi ja monet edelliskurssilta jääneet kysymykset ovat saaneet vastauksen. Teron kurssia voin suositella kaikille kiinalaisesta lääketieteestä kiinnostuneille, Tero on todella valovoimainen ja osaava opettaja, opetus on käytännönläheistä ja ettenkö sanoisi - kansantajuista. Ja aivan varma olen, että muillakaan Teron kursseilla ei ole pitkästyttävää, ei ainakaan meidän kurssilla. Olen tosin vasta mahdollisen akupunktiohoitajaurani alkutaipaleella, mutta monenlaiseen vaivaan olen jo yrittänyt akupunktiota käyttää. Tässä viimeksi hoidin kultaisen noutajani Hot spotin kuntoon. Hot spot on tietyillä koiraroduilla tavallinen ihotulehdus joka tekee pyöreitä märkiviä ja punoittavia alueita ihoon. Fucidin-lääke ei oikein tehonnut, ja ajattelin kokeilla akupunktiota. Puhdistin ihon betadinella ja laitoin neulat sairaan alueen ympärille, ja muutaman hoitokerran jälkeen iho rauhoittuikin, ja on nyt jo ihan kunnossa, vinkki muille koiranomistajille...

Anne Nyberg

.....

Antti: Heippa Hoitotyössä olin törmännyt tilanteisiin, joissa ei voinut kivun takia käyttää manuaalista terapiaa. Ajattelin, että akupunktiosta voisi olla hyötyä. En pettynyt. Kurssista luin lehdestä. Odotin saavani lisää keinoja hoitaa ihmisiä ja sain niitä. Tunnelma kurssilla oli rento. Runsaan kertaamisen takia asiat tunkeutuivat muistilokeroihin pänttäämättä. Vapaa-ajan keskustelut kurssitoverien kanssa olivat ammatillisesti erittäin antoisia. Ymmärrän nyt paremmin esim. shiatsua ja muita hoitomuotoja. Erityinen hyöty minulle on ollut kun olen pystynyt hoitamaan myös tulehduksen takia ärtyneen kipeitä kohtia ihmiskehossa. Samoin esim migreeniä, ja epämääräisiä vatsavaivoja, väsymystä, unettomuutta, ahdistusta. Kaikenkaikkiaan olen oppinut ymmärtämään ihmistä kokonaisuutena paremmin perinteisen kiinalaisen diagnostiikan kautta. Suosittelen akupunktiokurssia kaikille hoitotyöstä kiinnostuneille.

Antti Kaikkonen Rovaniemi Koulutettu hieroja

......

Anu: Olen käynyt Teron kurssit Kälviällä. Olin siellä kakkoskurssilla. Tästä kurssista kuulin ystävältäni. ja hännen innoittamana ilmoittauduin. tosin en enää mahtunut 1 kurssille, vaan aloitin 2- kurssin, kun se alkoi aikoinaan. Olen tehnyt luontaishoitoja nyt 8-vuotta, ja akupunktio sopii hyvin tähän mukaan. Olin käynyt shiatsu-koulutuksen ja minulla oli jonkin näköinen käsitys kiinalaisesta lääketieteestä. Se tuntui kuitenkin aika mutkikkaalta. Odotuksia koulutukselta oli ainoastaan, että oppisin mahdollisimman paljon lisää pistämistä ja teoriaa. Koulutuksessa moni asia selkisi ja muuttui paljon yksinkertaisemmaksi, mitä olin luullut sen olevan. Olen ollut tosi tyytyväinen koulutukseen ja Tero osaat esittää asiat hyvin, vääntää rautalangasta kun tarve vaatii. Samoin kertauskurssit koulutuksen jälkeen ovat hyviä. Ilmapiiri kurssilla oli mielestäni ihan hyvä, muiden puolesta en tietysti tiedä, itse pidin, kun oli rento meininki. Tuntuu, että koko ajan oppii lisää lähinnä käytännössä ja tulee varmuutta tekemiseen. Jos akupunktio tehoaa asiakkaalle, on tullut tosi hyviä tuloksia. Samoin, kun tekee käsillä töitä, on mukavaa kun välillä on kevyempää työtä. Toivoisin, että ihmiset tulevaisuudessa löytäisivät yhä useammin akupunktion yhtenä hoitovaihtoehtona. Ainakin koko ajan asiakkaita, jotka haluavat akupunktiota, tulee lisää. Akupunktiokoulutus sopii Kaikille hoitotyötä tekeville ja jotka ovat muuten kiinnostuneita asiasta.

Anu Rantala

......

Intensiivistä, mielenkiinotoista opiskelua. Välillä sitä on täysin kuutamolla, mutta ah sitä iloa ja riemua , kun jonkin homman ymmärtää ja oivaltaa. Ja kun sen oivalluksen voi soveltaa käytäntöön!

Ninja Koulutettu Hieroja, Kiinalaisen lääketieteen opiskelija

......

Olen erittäin tyytyväinen koulutuksen sisältöön ja opetukseen. Alkuun Teron jorinat tuntuivat epäjohdonmukaisilta ja mietin, että mitähän tästäkin tulee. Sitten homma alkoi avautua, asiat loksahtelivat yhteyksiinsä ja -kas- muodostivat loogisen ja ymmärrettävän kokonaisuuden. Teron opetustyyli on innostava ja omaa ajattelua provosoiva.

Satu Kokko Kätilö, Kiinalaisen lääketieteen opiskelija

......

Lennokas, mukaansatempaava koulutusohjelma. Kunhan itse oppii heittäytymään opettajan opetustyyliin kurssiviikonloput ovat mukava tapa poiketa arjesta ja keskittyä kehon ja mielen hyvinvointiin.

Kristiina Kiinalaisen lääketieteen opiskelija

......

Olen erittäin tyytyväinen kaikkeen, kiitos! Teron innostava opettaminen ja erinomaiset esimerkit auttavat minua vähitellen ymmärtämään. Opettajan intohimo ja syvällinen osaaminen on upeata ja ilahduttaa minua jokaisena kurssipäivänä. Tämä koulutus on antanut paljon energiaa ja innostusta sekä ajattelemisen aihetta elämään.

Taina Aro Kiinalaisen lääketieteen opiskelija

......

Kiinalaisen lääketiteen teoriat tuntuvat vaikeilta omaksua ja ymmärtää. Teron opetus on onneksi perusteellista, paljon kertausta ja havainnollisia esimerkkejä :)

Taina Vuokko, Hieroja, Kiinalaisen lääketieteen opiskelija

......

Koulutus on värikästä ja melko lennokasta. Opettajan asiantuntemus ja kokemus näkyy ja kuuluu opetuksessa ja uskon, että saan tästä paljon uutta tietämystä ja voin tehdä akupunktiota ammattimaisesti koulutuksen päätyttyä.

Santtu Kiinalaisen lääketieteen opiskelija

......

Akupunktion koulutusjaksot ovat minulle kuukauden kohokohtia. Luennoilla käsitellään akupunktiota, sen teoriaa ja syvällisiä kysymyksiä ihmismielestä ja tunne-elämästä. Vaikka aiheet ovat tärkeitä, Teron opetustyyli on eloisa ja informatiivinen , niin, että monesti huomaa nauravansa vapautuneesti. Opintoviikonlopun jälkeen tuntuu rikastuneensa tiedolla jota innokkaasti haluaa soveltaa käytäntöön.

Ari Hieroja, yrittäjä, Kiinalaisen lääketieteen opiskelija

...... Olen ollut erittäin tyytyväinen!

Opiskelija 2019 päättyneeltä kurssilta ———

Kurssi on ollut erittäin mielenkiintoinen ja avartanut omaa katsomusta myös kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion ulkopuolelle. Perehtymään ja ymmärtämään ihmistä kokonaisuutena ja koko elämän ymmärrystä. Akupunktiokurssi on auttanut ymmärtämäänkuinka paljon sä voit vaikuttaa hoitamalla ja ylläpitämällä terveyttä käyttämällä akupunktiota. Hienoa on ollut, että omaa kehoa on voinut käyttää opettelussa, koska niin on oppinut kuinka paljon akupunktiolla voi vaikuttaa, millaisia eri pisteiden tuntemukset ovat ja millaisia vaikutuksia syntyy. Omaa kehoa hoitamalla olen voinut vaikuttaa migreenin poistumiseen, jopa akuuttien kohtausten pysäytykseen. Lihaskivuista parantuminen urheilun jälkeen, tenniskyynerpää ongelmat ovat poistuneet. Myöskään niskakivut ei enää herätä oisin kun ne ei enää vaivaa. Olen voinut auttaa monia ihmisiä erilaisten kipujen kanssa, etenkin selkä- ja niskakipujen sekä golf- että tenniskyynerpäiden hoidossa. Suosittelisin kurssia sellaiselle joka on valmis opiskelemaan akupunktiota ja terveyden ylläpitoa koko elämänsä.

Opiskelija 2019 päättyneeltä kurssilta

——————

Koulutus soveltuu henkilöille jotka haluavat edistää omaa ja muiden terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Koulutus haastaa itsenäiseen ajatteluun ja avaa mahdollisuuden syvällisen ymmärryksen kehittymiselle avoimessa ja hauskassa oppimisympäristössä. Opiskelu on intensiivistä mutta suosittelen lämpimästi!

Merja Fält, Akupunktioterapeutti 2018 päättyneeltä kurssilta

——————

Pidän kovasti Teron tavasta opettaa: Selkeä, hyvät esimerkit, paljon toistoa. Olemme saaneet harjoitella neulan käyttöä ensimmäisestä kerrasta lähtien. Tämä on antanut itsevarmuutta pistämisessä eikä uusien pisteiden kokeilu ole ollut haastavaa. Arvostan sitä, että asiat on kerrottu loogisesti ja hoidosta on riisuttu kaikki ”henkinen hömppä”. Näin olen oppinut ymmärtämään miksi hoito toimii kuten se toimii. Jos parannusehdotuksia pitää antaa niin ohjattua parityöskentelyä olisi saanut olla hieman enemmän.

Ingrid Törnroos, kätilö, Akupunktiohoitaja 2018 päättyneeltä kurssilta


Olen hyvillä mielin kurssin loputtua. Kiinalaisesta lääketieteestä olen oppinut paljon. Aiempaa osaamista kiinalaisesta lääketieteestä minulla ei ole ollut. Perusteet ovat nyt jotenkuten hallussa, tästä tiedon syventäminen ja oppiminen jatkuu. Kurssilla tuli paljon tietoa, osa meni tiedon paljoudessa ohi mutta paljon jäi päähänkin. Tero on opettajana hyvä, hänellä on paljon tietoa ja hän ei opeta mitään ”huuhaa” juttuja, tämä vaikutti siihen, että kurssin loppuun asti suoritin, en olisi jaksanut mitään huuhaa-opetusta. Suosittelen koulutusta kaikille akupunktiosta ja kiinalaisesta lääketieteestä kiinnostuneille!

Opiskelija 2018 valmistuneelta kurssilta —————

Olen koulutukseen enemmän kuin tyytyväinen ja onnekas kun löysin itselleni sopivan opettajan. Neulan käyttöä eli tärkeää käsityötä opetellaan heti alusta lähtien. Saimme heti alkuun käyttöömme tärkeät työkalut, tärkeimpien pisteiden ja ennenkaikkea pistotekniikan muodossa. Opetus on lennokasta. Selkeiden arkisten esimerkkien avulla Tero avaa teoriaa, persoonallisella, osuvalla huumorillaan keventäen. Tahti on kiivas ja vaatii tiukkaa keskittymistä, opetus on todella perusteellista. Virheelliset tiedot/opit oikaistaan ja turhat lätinät sivutetaan, teoriaa avoimin mielin tarkastellen ja tutkien. Tero on onnistunut perimmäisessä tavoitteessaan, saada minut itse ajattelemaan ja miettimään teorioita mahdollisimman monesta näkökulmasta, päsätäkseni lähemmäs ymmärrystä. Tie on pitkä mutta näillä eväillä on hyvä jatkaa eteenpäin. Nyt horinat sikseen!

Matte Saari, akupunktiohoitaja


Olen ollut tyytyväinen opetukseen ja pidän Teron tavasta kerrata, kerrata ja kerrata asioita perusteluineen eri lähestymistavoilla.Varsinkin itselle kuultu ja luettu ei uppoa niin helposti kuin itse tekemällä opittu ja koettu. Ehkä enemmän olisin toivonut parityöskentelyä.

Opiskelija 2018 päättyneeltä kurssilta ————

Kurssi on ollut mielenkiintoinen. Paljon puhetta jota ei varmaankaan kaikkea ole tullut sisäistettyä vielä. Huumori on pitänyt välillä pitkät teoriatunnit elävinä. Koulutuksesta saa hyvän pohjan akupunktion tekemiseen ja jatko-opintoihin. Suosittelen kaikille asiasta kiinnostuneille!

Opiskelija 2018 päättyneeltä kurssilta

————————

Kurssin loputtua mieli on hyvä ja ikävä jää tunteja. Luotto omaan tekemiseen löytyy, vaikka jatkuvasti kehittyykin ja kaikki on vasta alussa. Parannusehdotuksena kurssi olisi tosi hyvä Tampereella :) Suosittelisin kurssia ihmiselle, joka haluaa tehdä akupunktiota taitavasti ja fiksusti, ja joka haluaa oppia ajattelemaan teoriaa ja diagnostiikkaa itsenäisesti.

Opiskelija 2018 päättyneeltä kurssilta

———————————

Olen hyvällä mielellä ja koen oppineeni paljon. Pistoharjoittelua olisi voinut olla vielä enemmän. Suosittelen koulutusta kaikille, jotka eivät odota suuria valmiiksi pureskeltuja vastauksia, vaan haluavat käyttää omia aivojaan. Minulle sopii hyvin Teron maanläheinen opetustyyli jossa käytetään käytännön vertauksia. Näin korkealentoiset asiat saadaan helpommin käytäntöön.

Tanja Heinänen, kätilö ja akupunktiohoitaja 2018 päättyneeltä kurssilta


"Akupunktio kätilötyön tukena" kursipalautteita:

"Opin oikean pitotekniikan ja uuden ammattitaidon työhöni. Hyvät ohjaajat. Kokonaisuus hyvä. Tarpeeksi tietoa ja pistosopettelu mukavaa" Kätilö, Hus, Lohja 2020

"Hyvä porukka, innostunut opettaja, kerrattiin tarpeeksi, harjoiteltiin käytännössä. Opin uutta, pääsin alkuun akupunktion oppimisessa. Harjoittelua olisi ehkä voinut olla vielä enemmän. Hyvä kurssi, rento meininki ja kannustava ilmapiiri" Kätilö, 2020

"Opin paljon akupunktiosta. Energiat ja mystiikka jätetty pois mikä on hyvä juttu! Tero on hauska ja taitava opettaja. Ehdottoman hyvä, että myös Tanja mukana auttamassa, niin auttoi tarkistamaan pisteitä ym. Välillä pyörittiin samojen juttujen ympärillä pitkään. Toisaalta kertaus oli tarpeen, koska kurssikertojen välissä oli pitkä aika. Tero on todella hauska tyyppi. Huomaa, että on paljon kokemusta. Hyvä myös, että tunnustaa, että itse kullakin menee välillä neula vähän sivuun :)". Kätilö, Hus, Lohja 2020

"Det var bra att vi gick igenom några punkter åt gången ock sedan övade dem. Tydligt och strukturerat! Bra att börja varje nytt tillfälle med repetion. Gillade av vi nu vid sista tillfället "knöt ihop" allting och fick tydliga instruktioner om vilka punkter/vilken kombination av punkter som hjälper vid olika situationer. Inspirerande och intressanta föreläsningar! Bra material. Tusen tack! Nu gäller det bara att börja öva :) Kommer att ha stor nytta av detta ute i praktiken!" Kätilö, Hus, Lohja 2020

Lähi- ja perushoitajienliiton jäsenlehden, Super-lehden, artikkeli -Neuloja ihoon, löytyy linkin takaa sivulta 28 https://www.superliitto.fi/site/assets/files/7918/super_5_2013.pdf

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on 04.03.2022